Wykłady

CUDZE CHWALIMY A CZY SWOJE ZNAMY?
Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle.

cykl opowieści dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Sopocie.

Temat
Już tam byliśmy – ochrona przyrody jak to czynimy.
Krzyżacy i nie tylko – rycerze, politycy czy zakonnicy.
Kampinoski Park Narodowy.
Czy warto tam pojechać – Rzym.
Ojcowski Park Narodowy – Kraina nietoperzy i Heraklesa.
Łokietek – Wladislaus, Dei gracia, Rex Polonie.
Sopot – od wioski do kurortu
Szalony ekscentryk i jego park.
Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-Zerbst – Caryca Katarzyna.
Jan Matejko – „sztuka jest… orężem w ręku”- Konstytucja 3- maja
Historia gdańskich pomników.
Czy warto tam pojechać – Barcelona.
Nasza Mała Ojczyzna – Kępa Redłowska.
Jacek Malczewski – rogaty uczeń mistrza Jana Matejki.
Jak Dyl Sowizdrzał widział Główne Miasto
Nasza Mała Ojczyzna – Kępa Oksywska.
Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów.
Maksymilian i Aleksander Gerymski.
W górach jest wszystko co kocham – najciekawsze trasy turystyczne.
Nasza Historia – Klan Kossaków.
Czy warto tam pojechać – Turcja.
Nasza Mała Ojczyzna – Półwysep Hel
Joanna Żubr i inne. Bohaterki o których zapomniano
Unici i Tatarzy w Polsce – koloryt wschodniej granicy.
Czy warto tam pojechać  – Oslo
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” i bitwa pod Kockiem.
Wigierski Park Narodowy – kraina bobra
Klan Kossaków
Czy warto tam pojechać – Londyn
Puszcza Augustowska i niewykorzystany kanał.
Rozpuda i co z obwodnicą Augustowa czyli jak jest.
Roztoczański Park Narodowy
Maksymilian i Aleksander Gerymski
Zamość -  Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO.
Na roztoczańskich szlakach – Zwierzyniec
Stanisław Ignacy Witkiewicz –Witkacy „Zaświatów jedność trzymam w ręku…
Tematy dodatkowe  do omówienia na wniosek słuchaczy lub związane z planowanymi długoterminowymi wycieczkami

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.