Wykłady

CUDZE CHWALIMY A CZY SWOJE ZNAMY?
Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle.

cykl opowieści dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Sopocie.

 

Lp. Temat

1. Już tam byliśmy – ochrona przyrody jak i czy robimy to dobrze.

2. Białowieski Park Narodowy w krainie żubra

3. Puszcza Augustowska i niewykorzystany kanał.

4. Rozpuda i co z obwodnicą Augustowa czyli jak jest.

5. Nad rzeką Sopot

6. Sopot – od wioski do kurortu

7. Szalony ekscentryk i jego park.

8. Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-Zerbst – Caryca Katarzyna.

9. Jan Matejko – „sztuka jest… orężem w ręku”- Konstytucja 3- maja

10. Historia gdańskich pomników.

11. Prawosławie wschodnia granica Polski

12. Supraśl – muzeum ikon.

13. Jacek Malczewski – rogaty uczeń mistrza Jana Matejki.

14. Jak Dyl Sowizdrzał widział Główne Miasto

15. Krzyżacy i nie tylko – rycerze, politycy czy zakonnicy

16. Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów.

17. Maksymilian i Aleksander Gerymski.

18. Łokietek – Wladislaus, Dei gracia, Rex Polonie.

19. Nasza Historia – Klan Kossaków.

20. Czy warto tam pojechać – Turcja.

21. Nasza Mała Ojczyzna – Półwysep Hel

22. Joanna Żubr i inne. Bohaterki o których zapomniano.

23. Unici i Tatarzy w Polsce – koloryt wschodniej granicy.

24. Czy warto tam pojechać – Oslo

25. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” i bitwa pod Kockiem.

26. Wigierski Park Narodowy – kraina bobra

27. Klan Kossaków

28. Czy warto tam pojechać – Londyn

29. Roztoczański Park Narodowy

30. Maksymilian i Aleksander Gerymski

31. Zamość – Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO.

32. Na roztoczańskich szlakach – Zwierzyniec

33. Stanisław Ignacy Witkiewicz –Witkacy „Zaświatów jedność trzymam w ręku…

34. Magurski Park Narodowy – kraina orlika krzykliwego

35. Maria Konopnicka – wielka poetka i skandalistka?

36. Podkarpacie kraina ropy naftowej

37. Bruno Schulc – Sklepy cynamonowe

38. Tematy dodatkowe do omówienia na wniosek słuchaczy.

 

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.