Ekipa NAR 2011

Rafał Adametz – kierownik rajdu, na co dzień zawodnik Navigatoria Adventure Racing Team i wiceprezes Sopockiego Oddziału PTTK.
Piotr Malinowski – Sędzia Główny zawodów, członek zarządu Sopockiego Oddziału PTTK, Przodownik Imprez na Orientację.
Paula Szczepańska – koordynator imprez towarzyszących, kontakt z mediami, na co dzień zawodniczka Navigatoria Adventure Racing Team.
Rafał Kubiś – szef logistyki, Prezes Sopockiego Oddziału PTTK.
Marcin Szulc – członek zespołu IT, główny designer, sekretarz Sopockiego Oddziału PTTK.
Piotr Łopuchin – naczelny fotograf, członek zespołu IT.
furbo.pl
Maria Aleksandra Moszyńska – projektantka logotypu imprezy, na co dzień zawodniczka Navigatoria Adventure Racing Team.
Paweł Czarzasty – realizator filmu promocyjnego.
 • Organizatorzy

  add
  add
 • Partnerzy

  add
  add
  add
  add
  add
  add
  add
  add
  add


 • Sponsorzy

  add
  add
  add
 • Patronat medialny

  add
  add
  add
  add
  add
  add