XXV Marsze na Orientację Harce Prezesa

1 grudnia 2019 | Bez kategorii

Minęło nie wiadomo kiedy – przed nami już XXV Marsze na Orientację Harce Prezesa! Klasyczne, nocne wędrówki z mapą w poszukiwaniu punktów kontrolnych odbędą się 20/21 grudnia 2019 z bazą w Gdańsku-Kiełpinie Górnym. Ruszymy z mapą w Lasy Otomińsko-Kolbudzkie na specjalistycznej, dokładnej mapie do biegu na orientację. Do wyboru aż 7 tras pieszych od 5 do 30 km. Szczegóły znajdują się na naszej stronie: www.harpagan.pl/harce/

Podsumuj rok na Harcach Prezesa! Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Z turystycznym pozdrowieniem,
Ekipa Harpagan Gdańsk

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.