Sopocki Klub Fotograficzny

Sopocki Klub Fotograficzny powstał 7 lipca 2017 roku. Celem działania klubu jest popularyzacja fotografii, edukacja fotograficzna oraz poszerzanie horyzontów krajoznawczych z aparatem w ręku z tego powodu Sopocki Klub Fotograficzny działa w Oddziale PTTK w Sopocie. Sopocki Klub Fotograficzny stawia sobie następujące zadania:

1. popularyzacja fotografii jako elementu motywującego do zwiedzania Polski i świata

2. podnoszenie umiejętności członków przez edukację teoretyczną

3. podnoszenie umiejętności członków przez edukację praktyczną

4. organizowanie wyjazdów fotograficznych w różne części Polski

5. organizowanie zagranicznych wyjazdów fotograficznych

6. tworzenie wystaw fotograficznych

7. tworzenie publikacji o tematyce fotograficznej (od elektronicznych po drukowane)

8. tworzenie publikacji o tematyce krajoznawczej (od elektronicznych po drukowane)

9. tworzenie publikacji edukacyjnych (od elektronicznych po drukowane)

10. łączenie działać z organizacjami pożytku publicznego

11. łączenie działać z podmiotami komercyjnymi w Polsce i za granicą

12. łączenie działać z podmiotami nie-komercyjnymi

13. działania dla promocji Sopotu, oraz promocji województwa pomorskiego

Działalność Sopockiego Klubu Fotografii:

Wyprawy Fotograficzne: wyprawy od wyjazdów różnią się stopniem trudności. Kondycja fizyczna, umiejętności fotograficzne, oraz osprzęt fotograficzny na wyprawy jest różny od stosowanego przy wyjazdach fotograficznych. Także minimalne wymagania dla uczestników są różne. Zobacz planowane wyprawy fotograficzne

Wyjazdy fotograficzne: są najprzyjemniejszą formą połączenia turystyki i fotografii. Wyjazdy nie różnią się zbytnio od tradycyjnych wyjazdów organizowanych przez biura podróży, czy indywidualnych turystów organizujących własne eskapady turystyczne czy to też fotograficzne. Dostępne dla wszystkich w każdym wieku, względnie dowolnej kondycji fizycznej, dowolny sprzęt fotograficzny, dowolny wiek i doświadczenie turystyczno/fotograficzne.

Warsztaty fotograficzne: warsztaty są formą edukacji fotograficznej łączącej w sobie teorię i praktykę na dany temat np. warsztaty fotografii nocnej – omawiamy teorię a potem idziemy w teren fotografować. Po zakończeniu zdjęć nocnych, zajmujemy się obróbką cyfrową tak by wywołać końcowe zdjęcia. Praca na warsztatach jest od A do Z na dany temat, lub formę inspiracji fotograficznej np. Używanie Filtrów Fotograficznych – temat takich warsztatów jest zbyt rozległy by go zamknąć a pokazanie technik użycia filtrów fotograficznych stanowi inspiracją do dalszej samodzielnej pracy. Wszystkie warsztaty fotograficzne są płatne. środki są na pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów i materiały edukacyjne dla uczestników.

Kursy fotograficzne: są na dany temat, zazwyczaj w dłuższej formie cyklicznych spotkań np. „Kurs Podstaw Fotografii” – zaczynamy od zera – kończymy na tym by uczestnik kursu miał świadomość co robi – jak działa aparat – jak go używać i jak nim fotografować. Nauka trwa przez 7 tygodni zakończona weekendowym wyjazdem fotograficznym. Kursy mają na celu edukację fotograficzną na różnych poziomach na różne tematy. Wszystkie kursy fotograficzne są płatne. środki są na pokrycie kosztów prowadzenia kursów i materiały edukacyjne dla uczestników.

Projekty fotograficzne: w ramach działania klubu realizujemy różne zadania które nazywamy projektami. Przykładem projektu fotograficznego jest tworzenie albumu fotograficznego dotyczącego Sopockich Szlaków Spacerowych. Zrobione zdjęcia i opracowane teksty stworzą publikację elektroniczną (e-book). Udział w projektach odbywa się przez zaproszenie ze strony lidera projektu do udziału w nim. Projekty fotograficzne obejmuję wydawanie książek elektronicznych (e-book), książek drukowanych, publikacje różnego typu, organizowanie wystaw zbiorowych i tematycznych. Udział w wydarzeniach promujących fotografię – fotografię krajoznawczą – działania dokumentacyjne miejsc i wydarzeń oraz szereg wielu innych fotograficznie powiązanych działań

 

zapraszam

Rafał

 

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.