Magiczny Sopot

Strona przedstawia Sopot znany i niekoniecznie znany. Miejsca, które warto poznać i odwiedzić.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego redagowania tej zakładki.

Szukamy zapaleńców, którzy mogą przelać na papier swoje wiadomości, wrażenia, spostrzeżenia dotyczące naszego pięknego miasta.

Kontakt w Oddziale PTTK – Mariusz – „Duczek” – serdecznie zapraszam.

Przeczytaj! –  Bo warto!

Historia Sopockiego Herbu – © Jerzy Cisłak   Sopot – 2014

Historia Skweru Ks. Władysława Szymańskiego – © Jerzy Cisłak   Sopot – 2006

Kościół Najswiętszej Marii Panny Gwiazda Morza – Historia Poloni – © Jerzy Cisłak   Sopot – 2013

Kapliczka Gwiazda Morza –  © Jerzy Cisłak   Sopot – 2013

Kapliczka Matki Boskiej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego – © Jerzy Cisłak   Sopot – 2011

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.