Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OddziaAi??u PTTK w Sopocie

12 lutego 2017 | Bez kategorii

Serdecznie zapraszam!

na Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału PTTK Sopot

im. dr Aleksandra Majkowskiego,

który odbędzie się 25 marca 2017 r o godz. 12:00 pierwszy termin,

12:15 drugi termin zjazdu.

Więcej informacji pod koniec lutego br.

Rafał Kubiś

Prezes Zarządu

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.