Szlak Dzików

opracował: Jan Bogucki
aktualizacja: /sierpień 2016/ Mariusz

Fotogalerie związane ze szlakiem
Sopocki Szlak Spacerowy Dzików – Kliknij – Zapraszamy!
Wielka Gwiazda – Kliknij – Zapraszamy!

W terenie oznaczony kolorem czarnym na  żółtym tle łączy dwa sopockie osiedla: Przylesie i Brodwino.

Przebieg szlaku: Osiedle Przylesie ul. 23 Marca (pętla autobusowa) – Wielka Gwiazda – Dolina Świemirowska – Długa Dolina (Długi Grunt) – Dolina Kamiennego Potoku – Osiedle Brodwino.

Charakterystyka szlaku: szlak łatwy dostępny o każdej porze roku.

Długość szlaku to 6,28 km.

 

Spacer rozpoczynamy w Dolinie Gołębiewskiej, na pętli autobusowej, udając się w górę – w kierunku sanatorium „Leśnik”. W miejscu przecięcia „zielonego” szlaku turystycznego (Sopot Kamienny Potok – Skarszewy) i ścieżki dydaktycznej szlak „ Borsuka” skręcamy na leśną ścieżkę. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na okazałe sosny.

Bardzo stromym podejściem osiągamy Wielką Gwiazdę, gdzie przecinamy biały szlak spacerowy (sanatorium „Leśnik” – stadion SKLA) i niebieski szlak turystyczny (Sopot Kamienny Potok – Kartuzy).
Na Wielkiej Gwieździe, węźle szlaków turystycznych znajduje się niewielka wiata, w której zawsze można odpocząć. Miejsce to wzięło nazwę od restauracji „Grosser Stern (Wielka Gwiazda), z której usług chętnie korzystali kuracjusze i mieszkańcy podczas spacerów a funkcjonowała przy skrzyżowaniu dróg od połowy XIX wieku aż do 1945 roku.
Około 20 metrów od niej w kierunku zachodnim żyją w pełnej zgodzie „Dwaj Bracia”, zrośnięte pniami buk i sosna o wysokości ponad 25 m i obwodzie pnia 320 cm (pomnik przyrody nr 965).
KOCHANKOWIE

Gdzie gwiezdny węzeł splatanych dróg:
Wyrosła sosna, wybujał buk.
Ona na niego a on ku sośnie.
Drzewa patrzyły na siebie miłośnie.

A tak ku sobie wzajem dążyły –
Aż się na zawsze pniami złączyły.
Pewnie pragnieniem miłość się ziści.
Dziś podziwiają drzewa turyści.

31.12.2013              Gracjan Posadzki

Dwaj Bracia na Wielkiej Gwieździe

Dwaj bracia nie bardzo się kochali,
całe życie z sobą konkurowali.
pewnego razu w tym lesie się znaleźli.

Tu za bary się chwycili,
i siebie nawzajem zabili.
W tym miejscu dwa drzewa wyrosły
i szybko ku niebu się wzniosły
sosna z bukiem w jednym uścisku
teraz ciebie kocham  – braciszku.

Jola Rozborska.

Fotogaleria Wielka Gwiazda – Kliknij – Zapraszamy!
Stąd zmierzamy szeroką leśną drogą do dużego węzła dróg i ścieżek, wokół którego rosną okazałe sosny i buki. Skręcamy w lewo, by niebawem dojść do kolejnego skrzyżowania, na którym szlak zmierza skośnie w prawo. Tutaj około 8 metrów od ścieżki zobaczyć możemy kolejny pomnik przyrody nr 967 – modrzew europejski o wysokości 38 m. Podążamy w kierunku zachodnim, otacza nas młody las bukowy, w którym spotykamy pojedyncze okazałe buki i sosny, Przecinamy niewielką polankę, by po około 100 m natrafić na dwa głazy, szlak skręca w prawo w asfaltową drogę, przy której leży okazały głaz – pomnik przyrody nr 1076. Przy drodze, którą biegnie czerwony szlak spacerowy (Osiedle Brodwino – Stawowie)  zaobserwować możemy pojedyncze okazy sosen dębów czy buków.

Przy starym kamiennym drogowskazie leśnym skręcamy w prawo. Osiągnąwszy linię gazociągu (żółte słupki), skręcamy skośnie w lewo. Przy ścieżce zobaczymy głazy narzutowe. Schodzimy w dół i skręcamy w lewo. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwa modrzewie europejskie, pomnik przyrody nr 465. Oba drzewa wyraźnie górują nad pozostałym drzewostanem, a ich wysokość to powyżej 40 m. Tu również obserwujemy głazy narzutowe i okazałe sosny. Wyraźna ścieżka doprowadza nas do Długiej Doliny (Długi Grunt), skręcamy w prawo przy modrzewiu europejskim – pomniku przyrody nr 931.

 

Razem z czerwonym szlakiem spacerowym zmierzamy w kierunku Drogi Wielkokackiej. Mijamy liczne głazy narzutowe i pojedyncze okazałe sosny porastające wśród tyczkowiny bukowej z domieszką grabu. Podczas marszu Długą Doliną warto wypatrzeć „łazienki dzików”, tj. drzew, o które ocierają się dziki pozbywając się w ten sposób z  szczeciny uciążliwych insektów.

 

Wraz z „niebieskim” szlakiem turystycznym przechodzimy przez ulicę Sopocką i wkraczamy w Dolinę Kamiennego Potoku, w której „wyrosło” Osiedle Brodwino.
Na jego skraju znajduje się ujęcie wody z charakterystycznym budyneczkiem z początków minionego wieku. Mostkiem nad potokiem wkraczamy na ulicę Oskara Kolberga, którą docieramy do centrum handlowego.

Sopocki Szlak Spacerowy Dzików – Kliknij – Zapraszamy!
Wielka Gwiazda – Kliknij – Zapraszamy!

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.