SKTK w SP nr7

Nasze wędrówki – opisy

zapraszamy również do naszej galerii zdj��ć

Informacje n.t. SKTK ������� opisy tras oraz zdjęcia są dostępne na stronie internetowej   ZS nr 3 w Sopocie

– zakładka : KOŁA ZAINTERESOWAŃ.

opiekun – SKTK SP nr 7 w Sopocie – Renata Benkowska – Tuszyńska�� – Zapraszam.
Sopot w drugi dzień zimy – SKTK powitała zimę 7.XII.2013 r.
Mimo wietrznej i śnie��nej pogody oraz małej frekwencji odbyła się wycieczka SKTK pod hasłem ” Sopot w drugi dzień zimy”.
Zima dopisała a członkowie Koła się wystraszyli i dopisali tylko i wyłącznie najbardziej wytrwali członkowie, którym żadna pogoda nie jest dolegliwością. Wycieczka rozpoczęła się tradycyjnie spacerem przez Park Pó��nocny, gdzie podziwiałyśmy ośnieżone drzewa i krzewy. Stamtąd udałyśmy się na plażę, gdzie obserwowa������yśmy Mikołajowy Bieg po plaży sopockiej, w którym brało udział wielu uczestników w różnym wieku. Z plaży poszłyśmy w kierunku Placu Przyjaci��ł Sopotu, gdzie podziwia����yśmy świ������teczną choinkę . Idąc urokliwymi zaułkami zauważyłyśmy już świąteczną atmosferę w Sopocie.
1.Park P������nocny zimą
2.przytulamy si���� do bałwanka  na Placu Mancowym w Parku Północnym
3.czekamy na rozpoczęcie biegu Mikołajowego po plaży
4.a oto nie wszyscy uczestnicy biegu
5. ośnieżona sopocka choinka
6. ba��wanek sopocki przy Błękitnym Pudlu
7. Skarpa Sopocka – binadaż lipowy w parku przy posesji Goyki 3, piękny o każdej porze roku

Na ścieżce dydaktycznej SOPOCKIE POTOKI

W sobotę 16. XI. 2013 r. mimo niskiej temperatury oraz wietrznej pogody najbardziej wytrwałe i najmłodsze turystki stawiły się  punktualnie o godz. 11.00 się na miejsce zbiórki. Trasa wycieczki wiodła przez Skarp�� Sopocką wzdłu�� ul. Winieckiego. Zaczęłyśmy od posesji przy         ul. Goyki 1 -3 , gdzie podziwia��y��my romantyczny pałacyk z r. 1894 , arch. Hofacker – należący niegdyś do kupca gda������skiego  Wilhelma Juncke oraz pozosta����ości po  po parku, w którym zachowało się kilkanaście okazów drzew, które w tej chwili mają wartość pomnikową ( miłorząb dwuklapowy, kasztanowiec bia��y, dąb czerwony, platan klonolistny, modrzew europejski i in. oraz tunel ( binada�� ) ze specjalnie strzyżonych lip.

Mijając budynek dawnej restauracji i pensjonatu Dolinny Młyn zeszłyśmy schodami na dół do Potoku Babiodolskiego, wzd��uż wąwozu potoku  szłyśmy w kierunku torów podziwiając osobliwo��ci sopockiej przyrody, doszłyśmy  do domów z okresu przedwojennego Sopotu usytuowanych na Skarpie Sopockiej ( niektóre zaniedbane ). Idąc dalej dotarłyśmy do Potoku Grodowego, przez który przeszły��my i skierowałyśmy się wzdłuż Grodziska w dalszą część ����cieżki, podziwiając wielogatunkowy drzewostan, buki, graby , świerki, leszczyny .…………idąc dalej w kierunku północnym dotarły��my do lasu łęgowego, stawku oraz bezimiennego potoku. Przechodząc przez ulicę Haffnera i Park Północny udałyśmy się na plac zabaw na plaży a później ��do parku sensorycznego na ćwiczenia.

Nasze zdjęcia z wycieczki

1. binda�� lipowy na posesji ul. Goyki 1 – 3
2. przy tablicy informacyjnej Potoku Babiodolskiego
3. podziwiamy osobliwości sopockiej przyrody
4.na placu zabaw na plaży
5.w parku sensorycznym

Przedwojenna architektura sopocka w Górnym Sopocie w drodze na Zaj����cze Wzgórze

W sobotę 9 listopada 2013 r. SKTK wybrało się do sopockiego rezerwatu przyrody Zajęcze Wzg����rze. Po drodze podziwialiśmy piękne, przedwojenne  kamienice w Górnym Sopocie. Odwiedziliśmy po drodze kilka urokliwych zakątków, min. Skwer Micha����a Urbanka oraz stadion lekkoatletyczny w Dolinie Owczej, gdzie skorzystaliśmy z tartanowej bieżni i pobiegliśmy na ok. 50 m. wszyscy byli bardzo zadowoleni, czuliśmy ��się jak prawdziwi sportowcy. Przechodz������c  przez Zajęcze Wzg��rze dotarliśmy aż do Szlaku Borsuka. Droga powrotna biegła koło urokliwego ko����cioła św. Bernarda, ul. Mickiewicza, gdzie odwiedziliśmy s��ynny Belederek – ach. H. Dunkel , przez Łysą Polanę, Wzgórza Trzech Gracji,  Dolinę Prątki ……

Nasze fotki!

1. dom przy ul. Wybickiego
2. przed pomnikiem „Ku czci poległych sportowców w walce z okupantem 1939 -1945
3. biegniemy, co za frajda
4. W Rezerwacie ” Zajęcze Wzgórze „
5. przed jedną z kapliczek przy kościele św. Bernarda

Szlakiem przedwojennych, sopockich architektów 26.X.2013 r

Tego dnia SKTK wybrało się  Szlakiem Mew podziwiając przedwojenną architekturę sopock��. Wycieczka miała na celu przygotowanie uczniów do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Oddział PTTK w Sopocie. Mimo nieprzyjaznej ,deszczowej pogody w wędr��wce po Sopocie wzi��ło udział 6 najmłodszych i najbardziej aktywnych uczniów.

Nasze zdjęcia:

1. wycieczk�� rozpoczęliśmy w czwórkę – Park Północny
2. deszczowa aura nas nie wystraszyła – przed Grand Hotelem
3. Zakład Balneologiczny – arch. P. Puchmueller
4. przed kościołem ewangelickim p.w. Zbawiciela – arch. A. Bielefeldt
5. zawędrowaliśmy aż do przystani rybackiej , tutaj jesteśmy już w szóstkę.

Szlakiem przedwojennych, sopockich architektów 12 i 19.X.2013 r.

W soboty - 12 i 19 października 2013 r.  SKTK 7 wybrało się na wycieczkę szlakiem przedwojennych , sopockich architektów ( Paul Puchmueller, Carl Kupperschmitt, Heinrich Dunkel, Adolf Bielfeldt, Willhelm Lippke i inych).

Wędrówka miała na celu przygotowanie do konkursu plastyczno – fotograficznego organizowanego przez PTTK Oddz. w Sopocie.
Jak zwykle podczas wycieczki nie zabrakło czasu na relaks. Oto kilka zdj��ć :
1. ul. Mokwy  6 b – arch. Carl Kupperschmitt  12.X.
2. ul. Boh. Monte Cassino 37 – arch. Wilhelm Lippke 12.X.
3. ul. Kościuszki 25 -27 – arch. Paul Puchmueller  12.X.
4. trochę relaksu na placu zabaw  12.X.
5. ul. Czyżewskiego 8/10 – arch. Heinrich Dunkel
6. ul. Goyki 3 – arch. K. Hoffacker  – 19.X. 

7. ul. Armii Krajowej 105 – arch. Paul Puchmueller – 19.X.
8. ul. Abrahama 30 – własny dom arch. P. Puchmuellra – 19.X.
9. ul. Mickiewicza 36 – arch. Heinrich Dunkel
10. ul. odpoczynek na Łysej Polanie w SABACIE ( jemy chlebek ze smalcem i ogóreczki ), regenerujemy siły, ponieważ czeka nas dalsza droga
11. zdobyłyśmy szczyt, co prawda tylko 110 m n.p.m. ale co za rado��ć
12. podziwiałyśmy r��wnież piękne widoki oraz cudowne barwy sopockiej jesieni ( widok z Łysej Góry )

W DNIU OTWARTYM SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOPOCIE – 5.X.2013 R.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt t( 4. X .) tradycyjnie co roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt urządza DZIEŃ OTWARTY SCHRONISKA, w kt��rym uczestniczymy. Członkowie SKTK stan��li na wysokości zadania zabierając ze sobą karmę dla ps��w i kotów przebywających  w Schronisku. Tym razem do��ączył do nas Rodzic jednej z uczennic , który pom��gł nam w zawiezieniu karmy do Schroniska. Bardzo dziękujemy za pomoc !

Kierownik Schroniska oprowadził nas po terytorium opowiadając o zwierzętach przebywających w sopockim Schronisku. Odwiedzili��my mi.in. kociarnię dla kotów dorosłych i malutkich, co wywarło na nas największe wrażenie.
Nasze zdjęcia:
1. przy stoisku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  Oddz. w Sopocie
2. kierownik Schroniska opowiada o jego mieszkańcach, inni nie mogli się już doczekać i poszli oglądać pieski
3. jeden ze starych  mieszkańców  Schroniska czekający wciąż na adopcję
4. a tutaj koci mieszkańcy Schroniska
5. malutkie koteczki czekąjce na adopcję
6. troch�� relaksu na placu zabaw po wizycie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

W  sobotę 21 września 2013 r. członkowie SKTK  żegnali sopockie lato 2013 w Parku Północnym  oraz na sopockiej plaży  rozkoszując się piękną pogodą.

Trasa wycieczki wiodła przez Park Północny ( gdzie zrobiliśmy przystanek na ����wiczenia w parku sensorycznym )  i plażę do Jaru Swelini. Po drodze obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie oraz nadmorskie ptaki, których było bardzo dużo i które wabiliśmy do siebie rzucając drobne kawałeczki chleba, dzięki czemu mogliśmy dokładnie zaobserwować różnice mi��dzy mewami.
Nasze zdj��cia tego dnia!
1. trochę relaksu na linie
2. wzmacniam mi����śnie ……….
3. a ja rozciągam mięśnie, przygotowania do szpagatu
4. halloooooo, patrzcie ,gdzie jestem, wysokooo
5. pięknie, prawie jeden za drugim wchodzimy na sopocką plażę
Będzie nam lata żal.
7. piknik na plaży, jemy i śmiejemy si��, cóż wi��������cej potrzeba do szcz����cia 

8. mewy na wybiegu …
9. mewa w całej swej okazałości
10.  mewy w locie
11.���� rozkoszujemy się ostatnimi letnimi promieniami słońca i jeszcze ciep��������ym nadal piaskiem

W sobot���� 14.09.2013 r. SKTK 7 uczestniczyło w DNIU OTWARTYM HIPODROMU w ramach  tygodnia promocji obiektów budowanych z dofinansowaniem  Unii Europejskiej.

Gospodarze obiektu zorganizowali wiele atrakcji m.in. og��lnopolskie zawody w skokach przez przeszkody, przeja��dżka konną bryczk�� , pokaz jazdy konnej szkółki jeździeckiej i przedszkola jeździeckiego, zwiedzanie obiektu oraz II sopockie grillowanie.
Powrót do szkoły  odbył się wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej.
Nasze fotki!
1. pokaz jazdy na kucykach przedszkola jeździeckiego
2. przejażdżka bryczką konną
3. przerwa na kanapki
4. odpowiadamy na pytania dot. Unii Europejskiej,  rozwiązujemy zagadki w zamian za fanty
5. zwiedzamy obiekt

Sopocki Szlak Spacerowy „Mew” – im. Jana Boguckiego

W dniu 6.04.2013 r.  SKTK przy ZS nr 3 – SP nr 7  odbyło wycieczkę wzdłu���� południowej części SZLAKU MEW - im. Jana Boguckiego oznaczonej zielonym kolorem na żółtym tle.
Na zbiórk���� stawiły się w większości najmłodsze członkinie  Koła uwielbiające turystyk���� piesz��. Trasa  wiodła od GRODZISKA….

Wi��cej dowiesz się – Na Szlaku Mew – zobacz tutaj

Marcowe wędrówki wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej – zobacz tutaj

 

 

 

 

strefa dla piesków - zabraliśmy ze sobą "torebeczkę" dla naszych pupili


O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.