Szlaki Spacerowe

Kolejna próba

 

 

Tradycja szlaków spacerowych sięga czasów kurortu Jana Jerzego Haffnera. Kuracjuszom, obok kąpieli, polecano przejażdżki łodziami po Zatoce Gdańskiej (wdychanie jodu) i spacery w lasach okalających Sopot od zachodu.

Sopot fot. Magda H.

Od początku szlaki spacerowe ściśle związane były z kurortem i były wspaniale zagospodarowanymi obiektami turystycznymi.

Sopot - Panorama   fot. Magda H.

Na Królewskim Wzgórzu (zbieg ulic 23 Marca i Armii Krajowej) znajdowała się kawiarnia stanowiąca zarazem punkt widokowy, a dzisiej­sza ul. 23 Marca stanowiła zagospodarowany szlak spacerowy z ławeczkami. Wkrótce uruchomiono tą samą trasą linię tram­waju konnego do skraju lasu i dalej aż do leśnej restauracji Wielka Gwiazda (Grosser Stern).

 

Pierwsze zna­kowane szlaki turystyczne pojawiły się w strefie krawędziowej wysoczyzny
w latach dwudzie­stych XX wieku za sprawą Otto Gerike, członka sopockiego Magistratu,
a następnie prezesa założonego w 1881 roku Towarzystwa Upięk­szania Sopotu.

Na wyznakowanych szlakach znajdowały się punkty widokowe, altanki, ławeczki, tablice
z mapami.

Mała Gwiazda   fot. Magda H.

Znakowane szlaki spacerowe w lasach sopoc­kich pojawiły się ponownie w latach sześć- dziesiątych XX wieku. Od nieco później spopu­laryzowanych turystycznych szlaków pieszych wyróżniało je żółte tło. Kolor żółty symbolizuje związek piasku, plaży sopockiej
i wypoczynku w cieniu lasu w strefie krawędziowej wysoczyzny.

 

W końcowych latach XX wieku z inicjatywy prezesa Oddział Polskie­go Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dra Aleksandra Majkowskiego, Jana Boguckiego i Rady Miasta, a także Urzędu Miasta Sopotu, podjęto dzia­łania nad odtworzeniem sieci szlaków space­rowych z lat 60. Zachowując tradycję w nazew­nictwie oraz sposobie ich znakowania, przygo­towano i wyznaczono sieć sześciu takich szlaków – pięć na terenie lasów graniczących z miastem od zachodu i jeden biegnący wzdłuż morskiego brzegu – pozwalających poznać to, co najciekawsze w Sopocie i jego bliskim otoczeniu.

W 2012 roku Oddział PTTK wraz z Nadleśnictwem Gdańsk wytyczył ścieżkę Dydaktyczną -Szlak Borsuka.

Ktoś zawsze obserwuje fot. Magda H.

Szlak Borsuka fot. Magda H.

 

W 2012 roku uchwałą zarządu Oddziału Sopocki Szlak Spacerowy „Mew” nazwano imieniem Jana Boguckiego.

 

Sopockie Szlaki Spacerowe w obec­nej wersji uzupełniają sieć szlaków turysty­cznych na obrzeżach miasta.

 

Opracował Jan Bogucki

Aktualizował Mariusz

 

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.