Szwendaczek na szlaku

13 marca 2017 | Bez kategorii

Zapraszamy na

Wycieczkę do TCZEWA

Zbiórka 18.03.2017 r. o godz. 08.45 przy
Sopockim Oddziale PTTK, Al. Niepodległości
771. Powrót ok. godz 16:00.

Koszt: około 35 zł na przejazd do Tczewa i z powrotem oraz
wejście do muzeum.

Szwendaczek 18.03.17-Tczew – Kliknij !

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.