XVIII Walny Zjazd OdziaAi??u – 25.03.2017

27 marca 2017 | Bez kategorii
W dniu 25 marca 2017 r. odbył się XVIII Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału PTTK Sopot im. dr Aleksandra Majkowskiego.
Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie.

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.