MIA?DZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA

18 września 2017 | Bez kategorii

Zapraszamy!

Na wędrówkę cała rodziną  Sopockim Szlakiem Spacerowym „WIEWIÓREK”
Zbiórka 23.09.2017 r. o godz. 10:00
przy Stadionie Lekkoatletycznym w Sopocie – ul. Wybickiego 48

Przyjdźcie całymi rodzinami – nie zapomnijcje o dobrym humorze i PARASOLACH!

na zachętę Szwendaczek 23.09.2017 r. MST Szlak Wiewiórek

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.