Nasz GAi??os W BudA?ecie Obywatelskim

25 września 2017 | Bez kategorii

Zapraszamy do głosowania na projekt w zadaniach Ogólnomiejskich  NR.26 ”Pieszo przez Sopot”

Sobotnie zajęcia (spacery, marsze, nordic walking, gry terenowe itp.)

 

ABY ZAGŁOSOWAĆ WYSTARCZY WEJŚĆ NA STRONĘ:

SOPOT.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG/GŁOSOWANIE

WARUNKI JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ:

  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz – elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania w Urzędzie Miasta Sopotu i mobilnych punktach do głosowania.
  • Głosujący wybiera maksymalnie pięć, jego zdaniem, najważniejszych projektów z zadań lokalnych oraz pięć projektów z zadań ogólnomiejskich.
  • Aby głos był ważny, spośród 4 list zadań lokalnych, można wybrać zadania tylko z jednego okręgu
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 18 września do dnia 2 października 2017 r.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  GŁOSOWANIA!

O PTTKu ...

PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. Ma ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze.